Thông tin văn bản
Văn bản số 1179/VP-KTTC ngày 05/03/2019 (CKS) Thông tư số 39/2018/TT-NHNN, ngày 26/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số ký hiệu: 1179/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Thông tư số 39/2018/TT-NHNN, ngày 26/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1179.rar