Thông tin văn bản
Văn bản số 2337/VP-VHXH ngày 07/04/2020 sao gửi Quyết định 610
Số ký hiệu: 2337/VP-VHXH Ngày ban hành: 07/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 610
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416091108.zip