Thông tin văn bản
Công văn số 1501/UBND-KTTC ngày 16/07/2019 Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
Số ký hiệu: 1501/UBND-KTTC Ngày ban hành: 16/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1501.ub.signed.pdf