Thông tin văn bản
Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 Phê duyệt điều lê Hội thống kê tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu: 128/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt điều lê Hội thống kê tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 128.qd.signed.pdf