Thông tin văn bản
Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Quy chế tổ chức lể tang, chế độ phúng điếu đối với CBCCVC trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 52/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy chế tổ chức lể tang, chế độ phúng điếu đối với CBCCVC trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 522017QDUBND2017.pdf