Thông tin văn bản
Văn bản số 4324/VP-KTTC ngày 22/06/2020 Sao gửi Thông tư số 52/2020/TT-BTC
Số ký hiệu: 4324/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 52/2020/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200624162644.zip