Thông tin văn bản
Văn bản số 3379/QÐ-UBND ngày 01/01/2017

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020

Số ký hiệu: 3379/QÐ-UBND Ngày ban hành: 01/01/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3379QDUBND2017.pdf