Thông tin văn bản
Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 02/07/2016

Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 14/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 02/07/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 142016NQHDND2016.doc