Thông tin văn bản
Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 08/05/2014

Về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

 

 

 

Số ký hiệu: 1000/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/05/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

 

 

 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 1000QDUBND2014.doc