Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 08/01/2015

V/v quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 01/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 012015QDUBND2015.doc