Thông tin văn bản
Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 46/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/12/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 46.qd.PDF