Thông tin văn bản
Văn bản số 632/VP-TH ngày 31/01/2018

Về việc :sao gửi Công văn số 694/VPCP-TH ngày 18/01/2018 của Văn phòng Chính phủ

Số ký hiệu: 632/VP-TH Ngày ban hành: 31/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :sao gửi Công văn số 694/VPCP-TH ngày 18/01/2018 của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 632VPTH2018.rar