Thông tin văn bản
Văn bản số 4359/VP-KSTTHC ngày 24/05/2023 sao gửi Báo cáo APCI 2022 và Báo cáo đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số ký hiệu: 4359/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 24/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Báo cáo APCI 2022 và Báo cáo đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530145238.zip