Thông tin văn bản
Công văn số 43/UBND-NC ngày 08/01/2021 Rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu: 43/UBND-NC Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 43 ub (2).signed.pdf