Thông tin văn bản
Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 Phê duyệt Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành giai đoạn 2019-2020, 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030
Số ký hiệu: 2232/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành giai đoạn 2019-2020, 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2232.qd.signed.pdf