Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/03/2016

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc UBND tỉnh quản lý

Số ký hiệu: 09/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/03/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc UBND tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2016 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 092016QDUBND2016.doc