Thông tin văn bản
Văn bản số 6166/VP-TTHCC ngày 26/08/2020 sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 6166/VP-TTHCC Ngày ban hành: 26/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200828151859.zip