Thông tin văn bản
Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 02/04/2014

Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá ấp.

 

Số ký hiệu: 08/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/04/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá ấp.

 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 082014QDUBND2014.doc