Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 11/07/2012

Về Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Số ký hiệu: 12/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/07/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 122012NQHDND.doc