Thông tin văn bản
Văn bản số 7212/VP-NC ngày 22/10/2021 sao gửi Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 7212/VP-NC Ngày ban hành: 22/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211102084012.zip