Thông tin văn bản
Văn bản số 8175/VP-VHXH ngày 03/11/2020 sao gửi Thông tư số 86/TT-BTC
Số ký hiệu: 8175/VP-VHXH Ngày ban hành: 03/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 86/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201103154512.zip