Thông tin văn bản
Văn bản số 1988/VP-KT ngày 10/03/2023 sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/02/2023 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 1988/VP-KT Ngày ban hành: 10/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/02/2023 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230313143559.zip