Thông tin văn bản
Văn bản số 154/VP-KTTC ngày 08/01/2020 sao gửi Công văn số 20/VPCP-KTTH
Số ký hiệu: 154/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 20/VPCP-KTTH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200109093322.zip