Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/04/2019 Xác nhận Kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh
Số ký hiệu: 07/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Xác nhận Kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký:
Đính kèm: 07-NQ-HDND-XacNhanKetQuaBauCuBoSungUVUBNDtinh.PDF