Thông tin văn bản
Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 30/07/2019 Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 269/BC-UBND Ngày ban hành: 30/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 269.bc.signed.pdf