Thông tin văn bản
Văn bản số 2155/UBND-KGVX ngày 05/09/2018 chủ trương hỗ trợ kinh phí và chuyển đổi, bổ sung đối tượng thụ hưởng nhà tình nghĩa năm 2018
Số ký hiệu: 2155/UBND-KGVX Ngày ban hành: 05/09/2018
Cơ quan ban hành: HĐND H. Gò Dầu Thể loại: Văn bản
Trích yếu: chủ trương hỗ trợ kinh phí và chuyển đổi, bổ sung đối tượng thụ hưởng nhà tình nghĩa năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2155.pdf