Thông tin văn bản
Văn bản số 4410/VP-KT ngày 25/05/2023 sao gửi Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu: 4410/VP-KT Ngày ban hành: 25/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530145137.zip