Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/04/2017

Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế-TN

Số ký hiệu: 13/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế-TN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 132017QDUBND2017.pdf