Thông tin văn bản
Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 22/08/2019 BC báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN
Số ký hiệu: 293/BC-UBND Ngày ban hành: 22/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BC báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 293.bc.signed.pdf