Thông tin văn bản
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/07/2019 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 08/CT-UBND Ngày ban hành: 23/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 08.ct.signed.pdf