Thông tin văn bản
Công văn số 6471/VP-KTTC ngày 18/10/2019 Lấy ý kiến dự thảo dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác sử dụng dữ liệu môi trường
Số ký hiệu: 6471/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/10/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác sử dụng dữ liệu môi trường
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6471VP-KTTC.rar