Thông tin văn bản
Văn bản số 6395/VP-NCPC ngày 03/09/2020 sao gửi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 6395/VP-NCPC Ngày ban hành: 03/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200910200002.zip