Thông tin văn bản
Văn bản số 3962/VP-KT ngày 11/05/2023 Sao gửi Quyết định số 1781/QĐ-BNN-HTQT của BNN&PTNT
Số ký hiệu: 3962/VP-KT Ngày ban hành: 11/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1781/QĐ-BNN-HTQT của BNN&PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515080650.zip