Thông tin văn bản
Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 22/08/2018 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 30/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/08/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 30.qd.pdf