Thông tin văn bản
Văn bản số 7065/VP-KSTTHC ngày 09/08/2023 sao gửi Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 7065/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 09/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230814152656.zip