Thông tin văn bản
Văn bản số 369/VP-KGVX ngày 19/01/2018

CKS sao gửi văn bản Thông báo 604/TB-VPCP ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ

Số ký hiệu: 369/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

CKS sao gửi văn bản Thông báo 604/TB-VPCP ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 369VPKGVX2018.rar