Thông tin văn bản
Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 09/02/2021 Báo cáo đánh giá hoạt động kinh tế thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 34/BC-UBND Ngày ban hành: 09/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo đánh giá hoạt động kinh tế thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 34 bc.signed.pdf