Thông tin văn bản
Văn bản số 8174/VP-KGVX ngày 27/10/2022 Sao gửi Công văn số 2865 của Văn phòng Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 8174/VP-KGVX Ngày ban hành: 27/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 2865 của Văn phòng Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221028094744.zip