Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1980/KH-UBND ngày 11/09/2019 Kế hoạch khắc phục thiếu sót, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu: 1980/KH-UBND Ngày ban hành: 11/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch khắc phục thiếu sót, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2016-2021
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1980.ub.signed.pdf