Thông tin văn bản
Văn bản số 8216/VP-KTTC ngày 27/12/2019 Sao gửi Quyết định số 2681/QĐ-BTC ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 8216/VP-KTTC Ngày ban hành: 27/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 2681/QĐ-BTC ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200107144003.zip