Thông tin văn bản
Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 01/11/2019 Báo cáo Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý III năm 2019)
Số ký hiệu: 377/BC-UBND Ngày ban hành: 01/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý III năm 2019)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 377.bc.signed.pdf