Thông tin văn bản
Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu
Số ký hiệu: 41/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/10/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 41 QPPL.signed.pdf