Thông tin văn bản
Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 31/01/2019 BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019
Số ký hiệu: 41/BC-UBND Ngày ban hành: 31/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 41.bc.PDF