Thông tin văn bản
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 11/03/2019 Báo cáo Đoàn Đại biểu quốc hội Tây Ninh về Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng, các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2018
Số ký hiệu: 79/BC-UBND Ngày ban hành: 11/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Đoàn Đại biểu quốc hội Tây Ninh về Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng, các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2018
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 79.bc.PDF