Thông tin văn bản
Báo cáo số 440/BC-UBND ngày 25/11/2020 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 440/BC-UBND Ngày ban hành: 25/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 440 bc.signed.pdf