Thông tin văn bản
Công văn số 2762/UBND-VHXH ngày 12/12/2019 Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu: 2762/UBND-VHXH Ngày ban hành: 12/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2762.ub.signed.pdf