Thông tin văn bản
Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 42/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 422017QDUBND2017.pdf