Thông tin văn bản
Văn bản số 4174/VP-KGVX ngày 28/06/2021 Sao gửi văn bản: Thông báo số 4422/TB-TTKQH ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Số ký hiệu: 4174/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông báo số 4422/TB-TTKQH ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210701091208.zip