Thông tin văn bản
Công văn số 1815/VP-NCPC ngày 01/04/2019 Sao gửi Công văn số 965/BTP-KHTC về thông báo phát hành và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp
Số ký hiệu: 1815/VP-NCPC Ngày ban hành: 01/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 965/BTP-KHTC về thông báo phát hành và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1815.rar