Thông tin văn bản
Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 26/02/2020 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2019
Số ký hiệu: 51/BC-UBND Ngày ban hành: 26/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 51.bcub.signed.pdf